XXXIV Bieg Gwarków

Już w najbliższy weekend, 3 lutego 2013 roku odbędzie się już XXXIV Bieg Gwarków, który rozpocznie się w schronisku Andrzejówka w Rybnicy Leśnej.
Bieg Gwarków od początku istnienia organizowany był przez pracowników Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu. Wspierał się głównie na pomocy technicznej kopalń wałbrzyskich i podległych sobie agend. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Biegu Gwarków był dyrektor DśZPW, który miał własny górniczy zespół ludzi wspomagający Bieg Gwarków. Po likwidacji kopalń w 1994 roku i utracie tak cennego mecenatu, czynności techniczne i organizacyjne biegu przejęło Towarzystwo Sportowe „Wałbrzych” pod kierownictwem Edwarda Kozłowicza zapalonego biegacza narciarskiego i działacza kolarskiego. Wraz z nim owocnie współpracował dawny były biegacz z Boguszowa Marek Dolat, radny RM Wałbrzycha. W 1995 roku utworzono Związek Miast i Gmin Książańskich na czele, którego stał prezydent miasta Wałbrzych i ZMiGK stał się teraz bezpośrednim organizatorem Biegu Gwarków. Stowarzyszenie to za główny cel ustanowiło rozwój turystyki na Ziemi Wałbrzyskiej. Kolejni prezydenci Jerzy Sędziak, Lech Bukowiec, Stanislaw Kuźniar i obecny Piotr Kruczkowski stali się Przewodniczącymi Komitetu Organizacyjnego i zarazem występowali w roli Komandora Biegu Gwarków. Kolejni Dyrektorzy OSiR Wałbrzych Andrzej Gniatkowski, Andrzej Proć i obecnie Mariusz Gawlik przejęli rolę i zadania bezpośredniego wykonawcy biegu. W 1998 roku Prezes Towarzystwa Sportowego Wałbrzych Edward Kozłowicz oraz Marek Dolat przenieśli organizację Biegu Gwarków do Sokołowska. Sekretariat i całą obsługę biegu ulokowano w gmachu szkoły podstawowej w Sokołowsku tuż obok linii startu i mety. Impreza znalazła uznanie w oczach uczestników biegu. Od tej pory przy nabyciu dalszych doświadczeń Bieg Gwarków jest kontynuowany w Sokołowsku. Poprzez ZMiGK i Gmina Mieroszów udanie promują walory swojego terenu. Dyrektor MCK Mieroszów Andrzej Gniatkowski zainicjował w 1999 roku Bieg Skalnika na trasach wokół Andrzejówki, jako poprzedzający Bieg Gwarków.

Źródło: http://bieggwarkow.pl/