Sokołowsko

Sokołowsko położone w Górach Suchych w gminie Mieroszów jest największą wsią tych gór i zarazem jedynym uzdrowiskiem na ich obszarze. Zajmuje Kotlinę Sokołowską. Otoczone najwyższymi szczytami Gór Suchych stanowi niezwykle urokliwą miejscowość tego regionu. W Sokołowsku leczono niegdyś gruźlicę. Obecnie działają tu jedynie dwa sanatoria.

Historia Sokołowska sięga 1357 roku i była ściśle powiązania z zamkiem Radosno, u którego stóp leżała. Przełom osady nastąpił tak naprawdę dopiero w 1849 roku- do tego czas nie odgrywała ona większego znaczenia. W połowie XIX wieku do Sokołowska zawitała na wypoczynek hrabina Maria von Colomb, gorąca zwolenniczka wodolecznictwa. Zachwycona urokiem i możliwościami miejscowości zainteresowała Sokołowskiem dr Hermanna Brehmera. Dr Brehmer był prekursorem nowej metody leczenia gruźlicy. Uznał, iż klimat Sokołowska jest doskonały do leczenia tej choroby. Już w 1854 roku rozpoczął pierwsze zabiegi, a rok później uruchomił pierwsze na świecie specjalistyczne sanatorium dla gruźlików, które osiągało zdumiewające wyniki w leczeniu tej choroby. Na wzór Sokołowska powstał ośrodek leczenia gruźlicy w szwajcarskim Davos. W 1862 roku otworzono nowe i przepiękne sanatorium „Grunwald”. Wokół powstawały wspaniałe pensjonaty oraz parki z licznymi pawilonami, fontannami i altanami. W lata 70-tych XIX wieku regularnie dawał tu występy teatr zdrojowy ze Szczawna.
Jednym z najbliższych współpracowników Brehmera był doktor Alfred Sokołowski, który przez cały czas kontynuował metody jego leczenia.
W okresie między wojennym Sokołowsko nadal się rozwijało, ale już nieco wolniej. Modne stało się tu narciarstwo ze względu na wyśmienite warunki śniegowe.
Po wojnie Sokołowski pozostało nadal uzdrowiskiem o profilu przeciwgruźliczym. Dzięki oddaniu dr Stanisława Domina, który kierował nim od 1956 roku, Sokołowsko pozostawało w wyśmienitej kondycji- odremontowano szereg budynków. W latach 70-tych Sokołowsko zaczęło przekształcać się w ośrodek sportów zimowych. Powstały liczne trasy biegowe.

Od dobrych kilkudziesięciu lat, Sokołowsko powoli zaczęło popadać w ruinę. Wspaniałe sanatorium „Grunwald” zostało podpalone i znacząco ucierpiało. Od 2007 roku sanatorium pozostaje w rękach Fundacji In Situ, która podjęła się próby odbudowania budynku sanatoryjnego i stworzenia tu Laboratorium Kultury.

W Sokołowsku znajduje się kilka ciekawych obiektów, wartych zobaczenia. Kościół MB Królowej Świata został wzniesiony w XVII wieku, przebudowano go z końcem XIX. Cerkiew prawosławna św. Michała Archanioła pochodzi z końca XIX wieku , nosi cechy charakterystyczne dla staroruskiej architektury. Niezwykle urokliwe są także XIX wieczne pensjonaty i sanatoria. Zachowały się równie drewnie domy z XVIII wieku.

Sokołowsko posiada skocznię narciarską i wyciąg orczykowy. Znajdują się tu trasy biegowe i nartorolkowe.