Mała Sowa

Mała Sowa to drugi pod względem wielkości szczyt Gór Sowich. Jego wysokość to 972 m n.p.m. Jej zbocza porozcinane licznymi dolinkami potoków zbudowane są z prekambryjskich gnejsów. W całości porośnięte są lasem świerkowym, miejscami jedynie świerkowo-bukowym. Osłabione emisjami przemysłowymi świerki zostały opanowane przez wskaźnicę modrzewianeczkę, a potem uschnięte drzewa zaatakowały korniki, głównie kornik drukarz. Doprowadziło to do znacznego wylesienia szczytu i części zboczy Małej Sowy, ale też spowodowało, że z wielu miejsc otworzyły się rozległe widoki na fragment Gór Sowich, Wzgórz Wyrębińskich, a także na Góry Suche, Wałbrzyskie, a nawet dalsze pasma Sudetów Środkowych.

Zboczami Małej Sowy przechodzą liczne drogi leśne. Są wśród nich Średnia Droga, Droga Gwarków i bardzo ciekawa krajobrazowo, bo przebiegająca grzbietami wzniesień Cesarska Droga.
Z Małej Sowy można dostać się żółtym szlakiem na najwyższy szczyt Gór Sowich, czyli Wielką Sowę lub do Walimia.