Głuszyca

Głuszyca to malowniczo położona miejscowość w Obniżeniu Górnej Bystrzycy na wysokości od 420 do 936m.n.p.m. otoczone Górami Sowimi, Kamiennymi i Wałbrzyskimi. Obszar Głuszycy wraz z przyległymi administracyjnie wioskami: Sierpnicą, Łomnicą, Kolcami, Grzmiącą, Rybnicą Małą i Głuszycą Górną wynosi 62 km2, w tym powierzchnia miasta -16 km2. Gruntów ornych jest znikoma ilość – 2,5 tys. ha. Przeważają lasy – 52% powierzchni gminy.

HISTORIA
Początki Głuszycy nie do końca zostały odkryte. Istnieje zapis z 1300 roku w „Liber fundationis” wymieniający ją jako wieś biskupią, ale późniejsze jej dzieje nie są dostatecznie udokumentowane. Prawdopodobnie powstanie Głuszycy wiązało się z budową zamku na Rogowcu w Górach Suchych z końcem XIII wieku przez ks. Bolka I Świdnickiego, bowiem wieś należała do dóbr zamkowych. Inne źródła jako datę powstania wioski podają 1413 rok. Faktem jest, że pierwotna osada została spustoszona przez husytów, a w 1483 roku kr. Maciej Korwin kazał zniszczyć Rogowiec jako gniazdo zbójeckie von Schellendorfów, a wsie należące do nich przejął na własność korony czeskiej.
Po wojnach husyckich osada szybko się odbudowała opierając się głównie na eksploatacji lasów. Już w 1504 roku istniał tu bardzo dobrze prosperujący tartak. W XVI wieku zaczęło rozwijać się tkactwo. Rozwój został nieco zahamowany przez wybuch wojny trzydziestoletniej, ale po jej zakończeniu gwałtownie ponownie ruszył. W XVIII wieku wieś nadal stanowiła własność Hochbergów z Książa.
W okresie II wojny światowej Głuszyca znajdowała się w rejonie olbrzymich obiektów podziemnych zlokalizowanych w masywie Włodarza, Jawornika, Walimia i Osówki.
Po zakończeniu wojny Głuszyca zachowała swój przemysłowy charakter. 1962 roku miejscowość otrzymała prawa miejskie.

OBECNIE
Głuszyca znana jest ze wspaniałych górskich panoram, tras Strefy MTB (150 km) i podziemnych obiektów Riese. Ogromnym atutem miejscowości jest jej najbliższa okolica. Szczyt dominującej nad okolicą Wielkiej Sowy (1015m.n.p.m.), jest niezwykle atrakcyjny dla rowerzystów, podobnie jak wzniesienia po czeskiej stronie.
Do największych atrakcji Głuszycy należą:

Podziemne Miasto Osówka– ostatnia, główna i zarazem najbardziej rozbudowana (mimo że nie ukończona) kwatera Adolfa Hitlera na Dolnym Śląsku. Podziemny Kompleks Osówka znajduje się niewiele ponad kilometr na północny-wschód od miejscowości Kolce i takiej samej odległości na północ od miejscowości Sierpnica.
Szczegółowe informacje na stronie: Kompleks Osówka

Ruiny zamku Rogowiec– zamek pochodzi z końca XIII w. Wznosił się na skalistym wierzchołku, w związku z czym miał on nieregularny kształt, dostosowany do terenu i obejmował mniej więcej trójkąt o wym. ok. 30 x 20 m. W najwyższym punkcie, w narożu, stała potężna kamienna, cylindryczna wieża o średnicy ok. 10,0 m, z której zachowały się tylko fragmenty przyziemia. Poniżej, na splantowanym wierzchołku, stały jakieś budowle mieszkaniowe i gospodarcze, otoczone murem obwodowym, z którego na przeciwległym krańcu zachowały się nikłe resztki.

Kościół parafialny MB Królowej Polski – wzniesiony jako ewangelicki w 1741 roku. Gruntownie przebudowany na klasycystyczny w latach 1804 ? 1809 (dostawienie wieży i portyku) oraz ponownie w 1862 r., remontowany w 1964 r. Od ulicy okazały portyk 4 ? kolumnowy, zwieńczony trójkątnym tympanonem. Nad nim wieża, dołem kwadratowa, górą okrągła, z okrągłą nadbudówką, zwieńczoną latarnią z hełmem. Na obu kondygnacjach tarasy z metalowymi balustradami. Dość bogate klasycystyczne wyposażenie wnętrza z początku XIX w., m.in. drewniany ołtarz, ambona i chrzcielnica z 1809 r. oraz figurka Matki Boskiej i olejne obrazy.

Pałac z k. XVIII w.– zbudowany na prostokącie, nakryty dachem mansardowym z lukarnami. Architektoniczny portal z otworem zamkniętym łukiem koszowym, wyżej kartusz herbowy i wygięty gzyms naczółkowy. Obecnie służy jako dom mieszkalny, najokazalszy budynek w mieście.

Pałac fabrykanta– położóny w rozległym ogrodzie-parku, obecnie znacznie zmienionym, gdyż służy jako ogródek jordanowski. Pałacyk piętrowy z narożną okrągłą wieżą i kolumnowym portykiem. Zachował resztki wyposażenia (schody, boazerie, lustra, żyrandole). Mieścił się tam zakładowy dom kultury ZPB „Piast”, pałac ślubów był także siedzibą różnych organizacji.

Trasy rowerowe Strefa MTB– niewątpliwie jedna z największych atrakcji dla miłośników kolarstwa górskiego. Już od lat region dba o trasy, które przyciągają licznych miłośników dwóch kółek. Odbywają się liczne zawody i wyścigi, które mają coraz większą renomę ogólnopolską, jak i międzynarodową.

Szczegółowy opis tras wraz z mapą można znaleźć pod linkiem: Strefa MTB
Oficjalna strona miasta i gminy Głuszyca: Miasto Głuszyca