Głazy Krasnoludków

Głazy Krasnoludków zwane też Gorzeszowskimi Skałkami to jedna z większych osobliwości przyrodniczych Dolnego Śląska. Fantastyczne formy skalne ukształtowane na skutek wietrzenia piaskowca i wyżłobione przez wodę przyciągają rzesze turystów. Znajdziemy tu rozrzucone wśród boru świerkowego maczugi, grzyby, kolumny, wieże, ściany, wąskie szczeliny, w których wyobraźnia pozwala dostrzec zastygłe postaci ludzi i zwierząt. Ów skalny rezerwat znajduje się w południowo-zachodniej części Gór Kamiennych na zboczu wzniesienia nad potokiem Jawiszówka, niespełna 2 kilometry na południe od Gorzeszowa.

Labirynt skałek, będący miniaturą Gór Stołowych zajmuje powierzchnię 9 hektarów i ciągnie się na długości ponad 1 kilometra. Najwyższe formy skalne osiągają tu wysokość ponad 20 metrów, tworząc niemal pionowe ściany.

W roku 1970 utworzono tu rezerwat mający za zadanie chronić naturalne formy ukształtowane w wyniku długotrwałej erozji piaskowca ciosowego. Na obszarze rezerwatu występują również rzadkie gatunki roślin, między innymi objęty ochroną dziewięćsił bezłodygowy czy konwalia majowa. Przez teren rezerwatu przebiega żółty szlak z Chełmska do Krzeszowa.